Науково-методичне забезпечення

Початкова школа 

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів в 1 класі

Нова українська школа: особливості викладання іноземної мови в перших класах

Роз'яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметіву загальноосвітніх навчальних закладх


Основна і старша школа

Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Іноземні мови" в 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації до серпневих нарад 2018/2019 н. р.

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у нових навчальних програмах

 (Шаленко О. П., секретар українського відділення міжнародної асоціації учителів англійської мови як іноземної)

Ганна Дудіч. Виховання глобальних громадян 21го століття через залучення до міжнародної проектної діяльності

  У статті висвітлюються особливості організації різних видів мультимедійних проектів на уроках англійської мови через участь учнів у міжнародній проектній діяльності під час навчання іноземної мови. 

Як зробити перший урок після канікул цікавим?

Уроки, які проводяться першого вересня,  частіше за все мають вигляд спроби змусити учнів згадати щось із тієї інформації, яка була вивчена протягом попереднього навчального року, або лекцію із вуст вчителя про важливість освіти та нового етапу навчання.

Урок іноземної мови, англійської зокрема – урок, де кожна хвилина чітко розпланована та використовується з користю, але не у випадку першого вересня. В даній статі ми запропонуємо Вам варіанти вправ/ігор/тем для дискусій, які Ви сміливо можете використати для першого заняття з англійської мови, щоб воно пройшло цікаво і з користю.
Читати далі

________________________________________________________________


Як школа вбиває творчість
виступ сера Кена Робінсона, міжнародного експерта в сфері освіти, спікера TEDx

Пріоритені орієнтири розвитку іншомовної освіти в контексті компетентнісного підходу

Розбудова системи освіти в Україні привела до формування нової освітньої парадигми, відповідно до якої відбуваються інноваційні процеси, йде пошук нових, демократичних, результативних систем її розвитку. Сьогодні зміст освіти має орієнтуватися на формування ключових вмінь і компетентностей людини, на створення умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства тощо. «Наш зміст освіти безнадійно застарів. І сьогодні весь цивілізований світ готує і наповнює зміст освіти, щоб це була освіта для життя, а не купа теоретичної інформації, яка  весь час помножується», – стверджує у своїй доповіді міністр освіти і науки Лілія Гриневич. За словами міністра, зміст сучасної освіти має орієнтуватися на знання рідної мови, знання двох іноземних мов, математичну грамотність, вміння застосувати математику для вирішення повсякденних завдань. Окрім того, це ще вміння працювати в команді, критично мислити. Детальніше ...

Організація групової роботи на уроках англійської мови  У статті висвітлено питання організації групової роботи на уроках англійської мови. Розглянуто методи і прийоми навчання, які реалізують групову форму організації навчальної діяльності учнів на практиці. Окрему увагу приділено визначенню місця групових форм роботи на уроках англійської мови та ролі вчителя в їх реалізації.

Critical Thinking

The Flipped Classroom Model


Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти

Наступність утворює простір для реалізації в педагогіч­ному процесі початкової та середньої школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забез­печується природне й комфортне їх входження в нові умо­ви, що сприяє підвищенню ефективності виховання і нав­чання учнів з перших днів перебування в основній школі.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

 

Sample Text

 
Blogger Templates