Навчально-методичне забезпечення


Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022/2023 навчальному році 


Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року

Наказ МОН від 01 квітня 2022 року № 290


Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти

Наказ МОН від 01 квітня 2022 року № 289

Підручники для 5 класу видавництва "Ранок"

ДПА з іноземних мову 2020/2021 н.р.


Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Іноземні мови" в 2020/2021 навчальному році


Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 року №1/9-213 "Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року"

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році, Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365

Початкова школа 

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів в 1 класі

Нова українська школа: особливості викладання іноземної мови в перших класах

Роз'яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметіву загальноосвітніх навчальних закладх


Основна і старша школа

Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Іноземні мови" в 2019/2020 навчальному році

Методичні рекомендації до серпневих нарад 2019/2020 н. р.

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у нових навчальних програмах

 (Шаленко О. П., секретар українського відділення міжнародної асоціації учителів англійської мови як іноземної)

Як зробити перший урок після канікул цікавим?

Уроки, які проводяться першого вересня,  частіше за все мають вигляд спроби змусити учнів згадати щось із тієї інформації, яка була вивчена протягом попереднього навчального року, або лекцію із вуст вчителя про важливість освіти та нового етапу навчання.

Урок іноземної мови, англійської зокрема – урок, де кожна хвилина чітко розпланована та використовується з користю, але не у випадку першого вересня. В даній статі ми запропонуємо Вам варіанти вправ/ігор/тем для дискусій, які Ви сміливо можете використати для першого заняття з англійської мови, щоб воно пройшло цікаво і з користю.
Читати далі

________________________________________________________________


Як школа вбиває творчість
виступ сера Кена Робінсона, міжнародного експерта в сфері освіти, спікера TEDx

Пріоритені орієнтири розвитку іншомовної освіти в контексті компетентнісного підходу

Розбудова системи освіти в Україні привела до формування нової освітньої парадигми, відповідно до якої відбуваються інноваційні процеси, йде пошук нових, демократичних, результативних систем її розвитку. Сьогодні зміст освіти має орієнтуватися на формування ключових вмінь і компетентностей людини, на створення умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства тощо. «Наш зміст освіти безнадійно застарів. І сьогодні весь цивілізований світ готує і наповнює зміст освіти, щоб це була освіта для життя, а не купа теоретичної інформації, яка  весь час помножується», – стверджує у своїй доповіді міністр освіти і науки Лілія Гриневич. За словами міністра, зміст сучасної освіти має орієнтуватися на знання рідної мови, знання двох іноземних мов, математичну грамотність, вміння застосувати математику для вирішення повсякденних завдань. Окрім того, це ще вміння працювати в команді, критично мислити. Детальніше ...

Організація групової роботи на уроках англійської мови  У статті висвітлено питання організації групової роботи на уроках англійської мови. Розглянуто методи і прийоми навчання, які реалізують групову форму організації навчальної діяльності учнів на практиці. Окрему увагу приділено визначенню місця групових форм роботи на уроках англійської мови та ролі вчителя в їх реалізації.

Critical Thinking

The Flipped Classroom Model


Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти

Наступність утворює простір для реалізації в педагогіч­ному процесі початкової та середньої школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забез­печується природне й комфортне їх входження в нові умо­ви, що сприяє підвищенню ефективності виховання і нав­чання учнів з перших днів перебування в основній школі.

Немає коментарів:

Дописати коментар

 

Sample Text

 
Blogger Templates